نمایش یک نتیجه

یک کیلو: 120,000 تومان فروشنده : سلیمان سعیدی


ساکارز: 1.15

رس بسته و خام

مناسب بیماران دیابتی

یک کیلو: 145,000 تومان فروشنده : ایمان صیادی نژاد


ساکارز: 1.45

رنگ: کهربایی روشن

درجه رطوبت: متوسط رو به بالا

عطر: خوش عطر