نمایش یک نتیجه

یک کیلو: 120,000 تومان فروشنده : سلیمان سعیدی


ساکارز: 1.15

مناسب بیماران دیابتی

یک کیلو: 110,000 تومان فروشنده : ایمان صیادی نژاد


ساکارز: 1.45