نمایش یک نتیجه

تخفیف ویژه
یک کیلو: 165,000 تومان155,000 تومان فروشنده : رضا شفاعت


ساکارز: 1.05

مناسب بیماران دیابتی

19,000 تومان فروشنده : هانیلی


5 نوع مختلف از بهترین عسل زنبورداران هانیلی

تخفیف ویژه
یک کیلو: 150,000 تومان140,000 تومان فروشنده : دکتر حیدر پذیر


ساکارز: 3.1

تخفیف ویژه
یک کیلو: 190,000 تومان180,000 تومان فروشنده : محمد حسین برات زمانی


ساکارز: 1.2

 

تخفیف ویژه
یک کیلو: 155,000 تومان145,000 تومان فروشنده : سلیمان سعیدی


ساکارز: 1.15

تخفیف ویژه
یک کیلو: 130,000 تومان120,000 تومان فروشنده : سید عطاله قدسی


ساکارز: 1.25