نمایش یک نتیجه

یک کیلو: 185,000 تومان فروشنده : رضا شفاعت


ساکارز: 1.05

برداشت سال 99

20,000 تومان فروشنده : هانیلی


5 نوع مختلف از بهترین عسل زنبورداران هانیلی

یک کیلو: 195,000 تومان فروشنده : جواد مجد


ساکارز 1.15

برداشت سال 99

یک کیلو: 190,000 تومان فروشنده : محمد حسین برات زمانی


ساکارز: 1.2

 

یک کیلو: 160,000 تومان فروشنده : محمد حسین برات زمانی


در حال آزمایش

 


خرید عسل ارگانیک

خرید عسل ارگانیک نیاز به دقت فراوان دارد و کمتر عسل ارگانیک در کشور تولید می شود. ارگانیک بودن نیاز به رعایت استارندارهای فراوانی دارد و علیرغم ادعای بسیاری از زنبورداران عسل ارگانیک تا حدود زیادی کمیاب است. طبیعی بودن با ارگانیک بودن متفاوت است و عسل طبیعی همان عسل ارگانیک نیست. برای خرید عسل ارگانیک با ما در ارتباط باشید