نمایش یک نتیجه

عسل چندگیاه یا چهل گیاه چیست؟

عسل چندگیاه که اصطلاحا به آن چهل گیاه هم گفته می شود به عسلی گفته می شود که یک گل غالب ندارد و در منطقه ای تولید شده است که زنبورهای عسل برای تولید عسل از انواع گل های مختلف استفاده کرده اند. اغلب عسل ها چند گیاه هستند و عسل های تک گل به صورت خیلی محدود تولید می شود.

یک کیلو: 240,000 تومان فروشنده : رضا شفاعت


ساکارز: 1.05

برداشت تابستان 1400

یک کیلو: 200,000 تومان فروشنده : سلیمان سعیدی


درحال آزمایش