نمایش یک نتیجه

عسل چندگیاه یا چهل گیاه چیست؟

عسل چندگیاه که اصطلاحا به آن چهل گیاه هم گفته می شود به عسلی گفته می شود که یک گل غالب ندارد و در منطقه ای تولید شده است که زنبورهای عسل برای تولید عسل از انواع گل های مختلف استفاده کرده اند. اغلب عسل ها چند گیاه هستند و عسل های تک گل به صورت خیلی محدود تولید می شود.

یک کیلو: 165,000 تومان فروشنده : رضا شفاعت


ساکارز: 1.05

مناسب بیماران دیابتی

19,000 تومان فروشنده : هانیلی


5 نوع مختلف از بهترین عسل زنبورداران هانیلی

یک کیلو: 130,000 تومان فروشنده : سید عطاله قدسی


ساکارز: 1.25

یک کیلو: 155,000 تومان فروشنده : حسین محمودی


ساکارز: 2