سید عطاله قدسی
سید عطاله قدسی

سید عطاله قدسی

87

    بازنگری فروشنده

    1. 5 از 5 تا

      (Guest)

      عسل آقای عطاله قدسی دارای آنزیمهای دارویی گیاهان مختلف کوهستان میباشد من برای خانواده و فامیلام از عسل این زنبوردار واقعا زحمتکش خریده ام چند نفر از دوستان فامیلام بعد مصرف از خواص دارویی این عسل در مورد بهبودی درد استخوان کتف، زانو بسیار تعریف کردن سپاسگذارم از زنبوردار محترم