ایمان صیادی نژاد
ایمان صیادی نژاد

ایمان صیادی نژاد

80

  بازنگری فروشنده

  1. 4 از 5 تا

   (Guest)

   یکم رقیق تر از عسل های دیگه تون بود ولی خوش عطر بود و طعمش فوقالعاده.

  2. 5 از 5 تا

   (Guest)

   عسل بسیار خوش طعم و خوش عطری بود، یکم شل بود که البته من می دونستم عسل های سمت شمال کمی رطوبتشون زیاده. من از این عسل نتیجه گرفتم و خیلی برام مفید بود. از این سایت بسیار ممنونم.