هانیلی
هانیلی

هانیلی

  20,000 تومان فروشنده : هانیلی


  5 نوع مختلف از بهترین عسل زنبورداران هانیلی

  123,000 تومان فروشنده : هانیلی


  دارای مجوز بهداشت و سیب سلامت

  55,000 تومان فروشنده : هانیلی


  20 گرم عصاره آبی بره موم

  215,000 تومان فروشنده : هانیلی


  15 گرم ژل رویال فریز شده

  ارسال اتوبوسی تحت شرایط خاص

  تخفیف ویژه
  50,000 تومان 45,000 تومان فروشنده : هانیلی


  100 گرم گرده گل

  تخفیف ویژه
  9,000 تومان 7,500 تومان فروشنده : هانیلی


  مصرف عسل با قاشق فلزی توصیه نمی شود