عسل مانوکا ۲۵۰ گرمی (MGO +400) برند Manuka Health

3,500,000 تومان 3,200,000 تومان

برند مانوکاهلس

MGO +400

وزن: 250 گرم

عسل مانوکا ۲۵۰ گرمی (MGO +400) برند Manuka Health

3,500,000 تومان 3,200,000 تومان

نکته مهم
کلیه مراحل بسته بندی و ارسال تحت کنترل و نظارت شدید بهداشتی است