عسل طبیعی چندگیاه جواد مجد

امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 4 مشتری
(دیدگاه کاربر 4)

یک کیلو: 195,000 تومان


ساکارز 1.15

برداشت سال 99

صاف
عسل طبیعی چندگیاه جواد مجد
نکته مهم
کلیه مراحل بسته بندی و ارسال تحت کنترل و نظارت شدید بهداشتی است