عسل طبیعی چندگیاه رضا شفاعت

امتیاز 4.83 از 5 امتیاز 6 مشتری
(دیدگاه کاربر 6)

یک کیلو: 240,000 تومان


ساکارز: 1.05

برداشت تابستان 1400

صاف
عسل طبیعی چندگیاه رضا شفاعت
نکته مهم
کلیه مراحل بسته بندی و ارسال تحت کنترل و نظارت شدید بهداشتی است