Showing 1–12 of 16 results

با اطمینان از زنبورداران محلی عسل طبیعی خرید کنید

از بخش زنبورداران می توانید با تولید کنندگان این عسل های طبیعی بیشتر آشنا شوید در مورد محل تولید عسل و کیفیت آن بیشتر بخوانید و با اطمینان کامل از آن ها خرید کنید

یک کیلو: 160,000 تومان


ساکارز 1.15

تخفیف ویژه
یک کیلو: 150,000 تومان120,000 تومان


ساکارز: 3.1

یک کیلو: 175,000 تومان


ساکارز: 1.55

رس بسته و خام

یک کیلو: 150,000 تومان


ساکارز: 1.05

مناسب بیماران دیابتی

تمام شد
یک کیلو: 135,000 تومان


ساکارز: 3.5

تخفیف ویژه
20,000 تومان 16,000 تومان


5 نوع مختلف از بهترین عسل زنبورداران هانیلی

یک کیلو: 120,000 تومان


ساکارز: 1.15

مناسب بیماران دیابتی

یک کیلو: 110,000 تومان


ساکارز: 1.5

رس بسته و خام

یک کیلو: 190,000 تومان


ساکارز: 0.9

مخصوص بیماران دیابتی  

یک کیلو: 110,000 تومان


ساکارز: 1.45

تمام شد
یک کیلو: 150,000 تومان


ساکارز: 1.05

مناسب برای بیماران دیابتی


خرید عسل طبیعی

هانیلی با شناسایی زنبوردارهایی که عسل طبیعی تولید می کنند امکان خرید عسل طبیعی از زنبوردارها را فراهم می کند و به راحتی می توانید از بخش زنبورداران دیدن کنید و با زنبوردارهای مختلف آشنا شوید و از آن ها عسل طبیعی خرید کنید. بهترین عسل طبیعی را می توانید از زنبوردارهای محلی خرید کنید. اگر در مورد نحوه شناسایی عسل طبیعی می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید حتما این مطلب ما را که در مورد نشانه های عسل طبیعی است بخوانید. پیدا کردن عسل طبیعی کار سختی است. شما هم باید زنبوردار را بشناسید و هم بتوانید عسل را به صورت آزمایشگاهی تست کنید تا طبیعی بودن عسل را تشخیص دهید. ما در هانیلی هر دوی این کارها را انجام می دهیم تا شما با اطمینان خرید کنید.